Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 244 —
Wordde de sacrificie gedaen met brande; —
Suick tempel, suick sant, suick offerande.
Si quamen voer Liere even gedichte,
En -wilden daer geerijgen prijs en lof.
Si groetten Liere van verrens met wreeden gesiebte,
Maer Liere ant worde met sprake groff.
Want men ginck daer scieten, twas al: dofF doff,
Snlke woorden sprack Liere, soot wel beboerde; —
Naer wreede groete volcht harde antwoerde.
tEs wonder, dat ghi daer zoo quaempt ongemaent,
Daer ghi wist dat daer was die groote armeye,
Maer glii woudt daer oeck, als sot verwaent.
Met u volck laeten sien een vespereye,
Van verrens toende ghi u levereye,
!Maer Liere hiel daer mede haer spot.
Nochtans moet men hem wachten voer een quaet sot.
Naerder Mechelen namen si liaer wegen,
Glii seicktese nae Duffel, wien lief wien leet,
Nochtans dat water was hun zeer tegen.
Want daer die rivire es groot en breet.
Die brugge was af, dwelek hun was leet;
Duffel voordachtich had soe gevuecht; —
Voersichticheyt es een groote duecht.
Daer quamen voerloepers op den watercant,
Maer Duffel weerde haer als cloecke loyale.
Men seoetse daer doot met bussen vaillant,
Midts dat si noch waren in eleynen getaele,
Maer als den hoop quam teenemale,
tMoest al vlien jonck en oudt, als arme slaven; —
Want noot doet die oude queue draven.
Si wilden duer met grooten slimmeren,
Meynende verwoeden om die passage,
JSy gingen terstont een brugge timmeren.
Van cupen, vaten, dueren, en sulk bagage,
tPasseerde al, ruyter, knecht, en page.
Si vondent goet, so sloegen si daer haer legele; —
Die wel es hou hem wel, dats een gemeyn regele.
Planteyt van lijftoehte const u verlacken.
Want ghi vont daer vleeseh, mout, en corens geuoech.