Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 223 —
tAntwerpen binnen naer eenighen brant,
Dacrentusscben n voick gine vast plnystcren,
Bernen en rooven, bederven tplat lant,
Maer, want tAutwerpen niet en ginek nae u hant.
Van quaetheyt stout u wel te sjiylene.
Die verwoet es, meynt van nide te splytene, —
Dus gram sijnde en nochtans wat vereoelt,
Deedt ghi daer afbranden menich scoen juweel.
Die poorters al daer hebbent wel gevoelt,
Daer en bleef toch nauwelije iet geheel,
Ghi naempt de wrake over huys eu easteel.
Want al niet en gesciedet tuwen wensehe; —
Geen erger, dan een wraeekgierieh mensche.
Als ghi saegt dat ghi moest tAutwerpen af,
Ghi riept u volck en hielt genieyn sprake,
Ghi seyt overluyt: „ic en achts niet een caf.
Al eest dat iet al niet en gerake;
Cha, cha, broeders, laet varen die sake,
Ic weet een andere, maect goeden moet,
Niet lange op een, dats der sinnen goet.
Kinders, ie weet secreet goet eu rijckdom,
Dats inden soeten JiOvensehen pleyn.
Al eest geestelijck, wel, ons eest recht oft crom.
Want papen-goet es toch al gemeyn,
Wat es daer toch menighen vrecken deyn,
Wy en sullen vry noch leeke noch clercken sparen.
Want papen goet moet qualije varen.
Broeders, wilt alle toch nae my hooren.
Als ghi tAutwerpen gheen coopmans en moccht zijn,
Ie sal u maken Lovensche doctoren.
En zal u leeren griecs, hebreus, latijn;
Maer noch meer ierst moetdy exploiteren fijn,
Yoerby Liere en Mechelen, twordt geavontuert.
Vroom es hij, die tot int eynde volduert."
Dus es ecu deel voles, verwaeut en cloeck.
Voer dander ghetoghen nae Liere,
Ouderweghen berrende iu elcken hoeck,
Twintich plaetsen stellende in eenen viere.
Dus jagende vast in Mars duwiere.