Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 222 —
Niet lateade heu rootf, maer gingent verscerpcn.
Tegen elcken, bekent, vreempt, oft wtlaiidere; —
Die send es sulck, dat si van deen trect in. dandere.
Eick weet wel, dat ghi uiet cn waert met u Uen,
Tegen. Antwerpen sterck geuoecK vergaert,
ISIaer ghi had dat al te voeren gestookt, vcTsicn.,
En, soe ghi meyndet, genoech. verwaert,
Met u verraders, vierstokers vermaert.
En brautstichters, soe ghi hun bad geleert; —
Waer men mede omgaet, sulck wort men geert.
U opset was verradeUjck inueeomen
tAntwerpen, doen ghi ierst met u vulck opreest,
Maer Antwerpen hadde dat baest veruomen,
Ku vau sulcke quetse si haest geneest;
U opset heeft claer al sulck geweest,
Waat ghi eu vermocht niet met violeutiën; —
Eick eu gheraect niet tot zi^nder iutentiën.
Soe sidy dau comen naer Antwerpen vast,
En hebt uwen legere tEeckeren gheslagen,
Nochtans nadere te terden gaefdy den last,
Soedat die sommighe naeder laghen;
Maer Antwerpen en wildet niet verdragben,
Dapperliic scietende dede zij u belet;
Soe moet men beletten een valsch opset,
U volck was O]) tvelt van sinte Willebroorts,
Enweenich scietende, laecht daer op u laympken,
Die sommige gingen noeb al stille voorts,
Die oock beclipt waren op bun duympken ,
i\ntwerpen woecb u lichter dan een pluympkcn,
Vreesende nochtans verradeVijcke scande,
Want die verraders zijn menigerande.
, Merten, boe waerdi soe act, verwaent, en stoul
AVel wetende die macht van Antwerpen verbeven.
Dat ghi ghinct daer sinden een "berout,
Oft sy n die stat wouden overgeven?
Maert tziju al manierkens die u aencleven,
Ghi luystert, gbi doet u dingen stil eu cooïi,
Een verrader es altijts tacbters een doen.
Dit doende, soe woudi vast luysteren,