Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 218 —
Koclitans hun overdaet mach men. wel verclcynen,
"Want zij geboren zijn in den franschen. dal;
:Maer Merten, inlaiidich, es boveu al
AVreet, en tyranuich, en voer sulck vermaert; —
Des persoens qualiteyt den misdaet beswaert.
Maer Merten, u scult en derf men niet verminderen.
Al esser noch meer wa misdacts schuidieh.
Als die vorst vau Cleve, thooft der booser kinderen,
Schuldich den keyser te bliven gehuldich,
lly had de wete, en gaf den raet menichvuldicli,
En ghi deet dat werck, en steldet tot practike; —
tllecht puiiieert den daet en deu raet te ghelike.
Merten, overdinckt iu u memorie,
Al u feyten seer hooghe verheven.
Ten iersten tAspercn die groote moorterie,
Den rooil' iu deu llaghe, groot boveu scrcvcn,
tGcwelt iu Hollant eu Utrecht bedreven,
Eu meer andere gheschiet duer u avijs ; —
Vroome werckeu verdienen lofP eu prijs.
lioveu deseu wat hebdi uu gbemaect.
Int jaer twee eu veertich, hebdi u eere
Scaudelijck vercocht, eu den keyser versaect,
Eu hebt tegcu hein gedieut eeuea auderea Heere;
Het wert u uocli verweteu zeere,
Eu wt gedrcveu eer tspel voliut;
lEu eau uiet wel eiideii, dat qualijck begint.
U volck teil iersteu, doer u iustructie.
En wou geeu lioot noemeu cleyn nocli groot,
;Maer lacli met hoopen in snlcke deductie,
Dat scheen een vreempt monster sonder hoot.
Den keyser bereyde ghi alsnlken stoot,
Om te hindereu zijn majesteyt alleene; —
Maer tes liert t,e stooten tegen den stcene.
Ghij laccht op u luympken -aen elcken h.urck.
Om volc te gecrijgeu duer bedroeh,
Glii soudt gacn bevichteu den grooteu Turck,
Daer duer creegdi veel ruyters noeli,
Daertoe bcrect zynde, maer eylaceu, ocli!
TJ liert was anders, ghi ginct in Brabant vliegen,