Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 217 —
Maarten van Bossuni.
Twee Martens stellen de geheele wereld in roeren,
De eene plaagt de kerk, de ander de boeren.
(Gelderseh spreekwoord.)
1542 en 1543.
[Maarten van Rossura, de woeste veldoverste, meer nog
gevreesd dan de krijgshaftige heer, dien hij diende, de
stoute Karei van Egmond, liet, zoowel in Brabant als Hol-
land en het Sticht, verheerde en verwoeste landen en ge-
plunderde steden, als blijken zijner bange bezoeking aehter.
Uit Brabant is het volgende jaardicht opgeteekend:]
EosseMs gheVVeLt heeft Brabant ghesteLt In VleRIghe
CoLen,
VeeL dorpen geqVeLt, Gods dienaers gheVeLt, 'tbLIIft
niet VerhoLen.
[Uitvoeriger bericht eehter van zijn brabantschen tocht
levert de volgende „Eewige memorie van dat verradelijek
stuckdoor Merten van Rossem en zijn adherenten volbracht,
int iaer ons Heeren Mccccc en xlij, in lunio ende Augusto,
in Brabant ende bisouder voor Antwerpen, Loven, Namen,
ende meer andere diversehe plaetsen tot Masieris toe, claer-
lijc in dichte ghestelt met veel goede vermaninghen ende
doctrinen. (Men vintse t« eoope by Wouter van Desschei
aen dmuelen gat, op onser vrouwen kerekhof, Thantwerpen.)"]
Onlancx sieck zijnde, quam mi een tentacie.
Met herten vlietieh, en doer goetwillicheyt
Die ick drage, so ic openbaer belie.
Tot der hoger keyserliker majesteyt.
Te bescriven het exploot, cn tvroom feyt,
Yan Merten van Rossem, in ercheyt expert, —
Een doerluchtich feyt es wel bescriveus wert.
Al hadde Merten mede capiteynen,
Transoisen, als die heere vau Longeval,