Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 2U —
Cleen ist gliewicht, van uwer audiëntie ;
Van vremde lantsknechten u stede vol light.
Onder wien ghy houden moet residentie:
Als die spreken moet ghy glieven silentie.
Gheen inventie, om weder erijghen;
Want 't bevel blijft, daer ghy voren moet nijghen.
Ie segghe, om eoneluderen ten fyne,
Ontfermertieh is Godt ende reehtveerdieh eerteyn:
Hy gheeft loon naer were, tallen termijne.
Alle dese doetryne, verstaghet ghemeyn, —
Neemt nu exempel groot ende eleyn —
Naeeielie aen u, Ghendt, blijeket openbaerlie.
Eeneu rock gheroct hebt ghy, maer niet ghesponuen,
Soo ghy int pleyn mocht kennen eenpaerlic.
Eylaes, het uwe is al ontbonden claerlic.
Int opstel wast qnalic van u liegonnen;
Penitentie is u ghestelt te doene waerlie;
En connen en hebt ghy Volbringen u sommeu;
Seer hchtelic valt hy, die hooghe is ghcclommeu.
IL
Den xijsten Meye xv® xl, dats de waerhede
Sach men te Gheudt groot wonder, in de slede.
Van verandprynghe, nooyt gheene so groot
Sichtent dat Ghendt ghestaen, naer Christus' doot;
Den eersten steen gheleyt was by die Schelde ende Leye
Vau den castcele, tSfe Bacfs in de soete eontreye
De helcghen verdreghen met grooten drucke
In Ste Jans keercke tot haren ghelucke;
Noehtans verliesen sy haren name van grooter gaven,
Ende nu Ste Jans keercke heet naer Ste Baveu.
1 Het kasteel wcïd uainelyk geplaatst op liet terrein van St. Baafs
Hoosler, waaruit de lieüige lakm naar de. hoofdketk werden overge-
bracht, die toen haar naam voor dien van St.Baafs verwisselde. De mou-
nikeu van Sint Baufs werdvn kauonniken ;
In den eersten daCh Vnn oVste VVorden de MVnCken
VpSlerietcis bandendaCh St. Paefs CanVnCLen. t,lö37)