Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 212 —
Hy quam souder quelen, binnen uwer sille;
Daer gliy eraeydet, swijgt ghy nu stille.
Ghy hebt ghedaen veele schaden en schänden
Die u ondersaeten te voren waren;
Audenaerde, Cortrijck, ende andere landen,
Seer menigherhande, commen int verswaren.
Die u gheloofden hebben al qualic ghevaren,
Soomen daghelicx aenmercken mach;
In 's keysers indignatie hoort mense verclaren.
Ie moet openbaeren, sonder verdrach,
Audenaerde verliet hem op u beslach;
Cortrijcke om raet quam tot u ghcloopen.
Als dinckende dat men u alomme ontsach.
Dus druc, O wach, moetense ontknoopen.
Haerlieder rebelheyt moetet vel becoopen;
Dies sy by hoopen werden t' hoove ghedaeght; —
Als Godt de sonde verveelt werlse gheplaeght.
Ghent, liier voortijts waert ghy in eeren;
Nu meught ghy u selven wel leelic bekijcken.
Als ghy peynst om der fortuynen verkeeren;
Tot uwen verseeren moet ghy dit strijeken.
Als voor u laghen seven conincrijeken:
Inghelant, Hierlant, Schotlant, by desen
Denemarcken, Spaengiën, Vricsen, Vranckcrijckc,
Ghy en wildet niet wijeken, doen waert ghy ghepresen.
Fredericus, die keyser uitghelesen.
En cost u niet dwinghen met al sijnder craeht;
Maer den wijsen raet van Carel is opgheresen,
Reyn boven desen voorschreven macht.
0 Ghent, ghy waert seer qualic bedacht.
Dat ghy hebt veracht u princelie ghewelt;" —
Een siecte comt haestelie, daer men langhe mede quelt.
Hadt ghy *t calfvel i metten tanden niet gheschuert.
En 's keysers officiers niet en doen dooden!
1 Kareis dekreet van 1515 { raea leest het in \it\. Dagboek der GenU
Collatie, bl. 512.