Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 211 —
Ghy en achtet gheen wijsheyt voor ghy en waert ghesleghen.
Den medecijn roept ghy als aencomt 't sterfven.
Hadt ghy vau quaetsprekene ghesweghen,
Niemant en was gheneghen, om u te bederfven,
ó Ghendt, hoe hebdy u dus laeten onterfven?
Seer menichweifven staet ghy in vreesen;
Daer ghy vooght waert sijt ghy nu weesen,
Waer is uwe macht, daer gliy seere op dochtet?
Waer siet men nu uwen slaudaert blaeyen?
Waer sijn u brieven daer gliy Vlaeuderen me cochtet,
Waermede ghy sochtet elc om beraeyen?
Waer is uwe collatie? men sielse u ontwaeyen.
Wacr is uwen beer, seer vroom om vechten?
Waer is u gliesehut, net om verfraeyen?
Men siet u nu paeyen de lantsknechteu.
Wacr is uwe macht? men sietse slechten.
Waer hoort men nu meer ter stadt indaghen?
Wacr is u ghelt? wilt my berechten!
Men siet u hechten druc eade versaghen.
Waer hoort men van privilegiën ghewaghen
Gheen bygaert te draghen, buiten uwen consente?
Sy sijn al vercocht; ghy hadt goede rente.
Vrou Marie en hebt ghy niet willen obediëren,
Suster van onsen edelen keyser verheven.
Van hem gestelt om Vlaeuderen te regieren.
Dus buytertieren comt ghy in sneven.
Hadt ghy begheerte en transpoort willen gheven,
So hadt ghy meughen al 't uwe behouwen;
Maer neejj. ghy; dus wert u goet beschreven.
't Is claer beseven: ghy blijft vol rouwen.
't Scheen, u macht en was niet om flouwen;
Ghy en wildet niet sijn onder eens vrouwens bevelen.
Als uit Spaegnicn quamen dc blouwe mouwen *,
't Hoofd moest ghy crouwen, ic en cans niet helen.
Ghy riept om den keyser cn wacndet daer me spelen:
l Dc soldaten.