Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 205 —
sen met roode letteren géschreven.---Maar door
den brand, die in 't jaar,zestien hondert vijf en veertigh
in deze kerk raekte, is dese balk mede afgebrant," (Dapper,
Hist, beschr. van Amsterdam).']
De bondtgenoten der opinienser Anabaptisten,
Overvielen deze plaets ende 't stadhuis 'snachts telf uren.
Des anderdaegs, voor negen uuren, sijn sij, met macht ende lis-
Gheslaghen, ghevangheu, ende moesten justici besuren, (ten,
[Bovenstaande regelen waren het opschrift eener blaauwe
steen boven de deur van het ßint Elisabethsgasthuis, naast
het toenmalige stadhuis, waarvan zich de wederdoopers,
onder Jan van Geelen en Hendrik Goedbeleid den lOen
Mei 's avonds , bij verrassching en overrompeling, meester
maakten; deels nog dien eigen nacht, maar vruchteloos,
bestookt, werden zij den volgende, morgen allen verslagen,
of gevangen, om hunne euveldaden en wangeloof met wreede
straffen tc boeten. —]
1Sd5.
Munster.
AVie was die ghene, die die loverkens brac,
Ende diese in der narren cappen stae?
Het wil hem openbaren ';
Wi riepen dat cruice al van den hemel au,
Wi vrome lantsknechtcn alle.
Het was op enen maendach,
Dat men den storm voor Munster sach,
Omtrent den seven luren,