Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 197 —
Sy riepen of al liaddent geweest waerlijcke heeren,
Sy lieten hen duncken sy waren in grooter eeren,
Sy wouden mede excijns geven om de gemeent aen hen te
^ trecken,
Maer sy deden als een hoop vertwijffclde gcckcn,
Sy geven nu excijns, sy suilen voortaen moeten geven,
Alsoo laugh als sy sullen mogen leven;
Die dit deden, syn voorgenoemt, dat is wacr.
Dan heer Jan Reael, en den schoonen Kumelaer;
Aldus hebbense hen selven hier in wel besorcht.
Het is een quaey broek daer een man aen worcht;
Dus sijnse geworden excijnsbaer, alle dese heeren,
Alst Godt verdriet, soo salt wederkeeren.
Dolle Gijs, Vera, enz.
Meester Barent van Haerlem, met Lanckhals, soudemeu
die vergeten.
Met Grol oude*Gent, die 'tvyer soo wel hebben onder ge-
steecken,
Heer Jan van Kenes, Uchteubroeck, Goert die koninck,
Lul)bcrt dc Wael, Adam van Diemen, Gijsbert Clutinck?
Dese hebben gekropt een deel lichter gesellen
;Mct spijs cn dranck, hoort doch vertellen,
Sy hebben een Coenrocts gemaeckt, willet verstaen,
Daer sy altijd mede quamen dringen aen de baen.
Die landt-commandeur Nievelt, met sijucn quaden cop;
Die gaff hen ten Duytschen-huys dageltjcx den sop.
Den Houtsager en Rijneveld, die gaven de wijn,
!Met meer andere die niet al genoemt en zijn,
Venroy, die heeft se herten-vleysch te ecten gegeven,
Daerse noch alle tsamen over sullen sneven;
Wat kosten sy daer geleyt hebben aen.
Het radt van avontuyren sal nochtans willen omslaen.
Dolle Gijs, Vera, enz.
Erederick Wten-Ham, maerscbalck genaemt die stam,
Seer neerstlch dat hy dit werck ter licrten^nam,
Hy sprack als een boos quaet tyran altijt doet.