Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 103 —
CJerrit Poeyt, out fel grijs catijfT,
Wat hebt ghy met de Coenroetse bedreven,
Ghy riept op Onzer Vrouwen dach Beyeren stijff,
AYaer mede ghy de borgers hebt t'onder gekregen,
Ghy zijt in de verraderije seer geacht.
Nu zijt ghy in eygensehap, scer onvrije,
't Is wonder dat ghy enz.
Gijsbert Clutingh, verrader onvroet,
Ghy sult noch komen in last tedcgen,
Om de oudanekbaerheyt die ghy aen u overheyt doet.
Die ghy met valscheyt uyt de stadt hebt gekregen,
Sy hadden u ende u kinders in eeren gebracht.
Die ghy geloont hebt met verraderije,
'tIs wonder dat ghy enz.
Jan Aertsz. Beusecumj een Cellebroeders soone,
Hoe zydy nu in de partije dus vlugge
Ghy s^t korts krijgen genoech te doone,
U oom is beul iu de stadt van Brugge;
By u oude overste sact ghy in vreden sacht.
Nu zijt ghy in eygensehap, seer onvrije,
'tIs wonder dat ghy enz.
Gijsbert de Rijck, vileynieh gast,
lek moet u hier mede halen voort ,
Ghy sult korts komen in grooteu last.
Omdat ghy uwen landtsheer sloot buyten die poort;
Ghy meende hem wel te verdryven met kraft,
Maer hy valt u te swaer, ick seght u vrije,
't Is wonder dat ghy enz.
Jaeob Morre, verrader, boos en vals,
Ghy zijt vast met den duyvel beseten,
'tSal u noch kosten uwen hals.
Men salt u kortelingh wel doen weten,
Ghy hebt die goede borgers met wreetheyt verkraft,
Nu zijt ghy selfs in slavernije,
'tIs wonder dat ghy enz.
13