Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 192 —
Geurt dc Köninck, bloetgierich beest.
Met al u vrienden endo m^en,
Ghy waert allegader uws lijfs gevreest, ,
l)oe sy met de banier daer neder lagen;
Ghy wout veel goede borgers nemen 't lijif met kracht,
Om te bet te volbrengen u verraderije,
't Is wonder dat ghy enz.
Prederick de Coninck, Houtsager gcheeten,
Vau allen boeven ende Coenroetsen 't hooft,
Kraclit, verraderije, misscliienissen van vrouwen, moet ghy
Hebt ghyluyden gedaen, my des gelooft, (weten,
Huysen outwee geslagen en 't goet genomen met kracht.
Nu moet ghy sitten in eygenschap onvrije,
't Is wonder dat ghy enz.
Frederick de Voocht van Rijneveld, dolle.
Van bontwerckers ende brouwers zijt ghy gekomen,
U over-oude-moeder sat t'Amsterdam, verkocht warmoes-
Hoe zydy nu dus uytgenomen, (bollen.
Dat ghy van de Coenroetsen wout zijn geacht?
Ghy hebtse onderhouden ende met dranck vrije,
't Is wonder dat ghy enz.
lan van Wael, quaet katijfï, wreet ende fel.
Korts met u vrienden by de partije verheven,
U afkomst moet ghy weten wel,
't Staet Sinte Marijen onder den outaer gesclu-even;
Ghy hebt met u handen daeruyt gebracht,
^at u oude-vadcr was een papen-soon blije,
t Is wonder dat ghy enz.
Adam van Diemen moet komen voort,
Ghy moocht u selven niet ontgangen;
Omdat ghy uwen landtsheer sloot buytcn de poort,
Soo suldy aen u keel noch hangen;
Die beelden, die aen Hasenberch sijn gewracht,
Bewijsen vast u dieverije,
't Is wonder dat ghy enz.