Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 191 —
Want alle de verraderije vander stadt.
Tot uwen liuyse is gesehiet;
Ghy h^bt die reeekeningen daer mede veracht,
Daer ^ly af waert seer onvrije,
't Is wonder dat ghy enz.
Melis, u broeder, mijns Heeren geswooren,
Sprack met zijne vrienden in als:
Onsen blaeuwen bisschop komt rijden hier vooren ,
Sluyt toe die poorte, 't geldt ons allegader den lials;
Wy hebben hem met verraderije verwracht.
Omdat wy belet hebben de reeekeninge vrije,
't Is wonder dat ghy enz.
Lubbert de AVael, jonck sot verdolt.
Men most u ooek totte reeekeninge voegen.
D medegesellen schikken beyden hosen met golt,
Met ruyters most ghy u laten genoegen;
Ghy hebt die Goenroets meest op de been gebracht,
U werckcn sijn tsamen dieverije,
't Is wonder ghy enz.
Uchtenbroecks Heer, lan geheeten.
Wie hadde u doch wat misdaen.
Dat ghy u dus in de partije ginekt steecken?
Ghy werter om verdorven saen;
Ghy hebt die Geldersche inne gebracht.
Nu moet ghy sitten in eygenschap onvrije,
't Is wonder dat ghy enz. ,
Aert van Wulven, quaet fenijnich fel,
Hoe waert ghy met de Coenroetsen soo verwoet,
Dat ghy, met verraderije snel.
Uwen landtsheer sloot buyten die poort?
Ghy sulter noch grootclick om werden belacht;
Bcdenckt u wel, begeert genade by tije,
't is wonder dat ghy enz.