Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 190 —
Hebdy gebracht toI haets ende nije,
't Is wonder dat ghy enz.
lacob van Nievelt, maerschalo ter Eem getogen,
Ghy hebt u beste daertoe gedaen.
De stadt van Amersfoort to brengen in doogen.
Dat ghy most schandelijek laten staen;
Nu hebt ghy u wijCf en kinder daer gebracht,
Te sitten onder haer besehermeuisse vrije,
't Is wonder dat ghy enz.
Stoven van Zuylen, fel opgeblascn
Van muyterije, dach ende nacht,
Met u gesellen liegost ghy te rasen.
Doe ghy in Utrecht wout toonen u macht
Over den borgeren, die vredelijck saten.
Die ghy overvielt met verraderrijen,
't Is wonder dat ghy enz.
Aert vau Amerongen, Erederick Wten-Ham, marschalk in
Hebben hen met wreetheyt daer toe gestelt, ('tzijne.
De borgeren van Utrecht selver te pijfien.
Die sy aendeden scer groot gewelt;
Dies werden sy als beudels geacht,
Sy hebbent gedaen deur haet ende nije,
't Is wonder dat ghy enz.
Seidenacker fel, van herten wreet,
Ick en mach van u niet langer swijgen.
Om dat ghy quaemt met u paerdt gereet.
Om Amersfoort, de goede stadt, inne te krijgen;
Sy hebben hem met wijsheyt daorvoor gewacht,
Gods gratie heeft belet u verraderije,
't Is wonder dat ghy enz.
Barent Wten-Enge, ick segh u plat:
Ghy sult noch komen in swaer verdriet,