Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 189 —
Marcus van Weese, vol partije gegoten,
Hoe moochdy zijn dus seere verdwaelt.
Dat gliy uwen Landtsheer hebt buyten gesloten.
En zijn vyanden inne gchaelt?
Ghy sulter noch om werden seer veracht,
Domdeeckeu, Weese, Venrode, alle drie,
'tis wonder dat ghy niet en hebt bedacht.
Wat last dat kommen mach deur u valsche partije.
Deeckentgen van Sinte Pieters, klcyn van machte.
Gekommen van bastaerden en hoertgens soet,
Ghy hebt ooek willen tooneu n krachte
Over der onnoseler burgeren bloet;
Hoe zydy nu dus kleyn geacht,
Dacr ghy eer wacrt Heer eu vrije,
't Is wonder dat ghy enz.
Gerrit van Nievelt, grijs, out in 't leven.
Deur u is gekomen al dit verdriet.
Om brieven die ghy hebt gesehrevcn
Iu de Gilden, al wildijs weten niet,
U hert is felder dan een leeuwe geacht,
Ghy stceckt u angclen gelijck een bije,
't Is wonder dat ghy enz.
Her lan van Renessc, was seer gepresen.
Voor sijn landtsheer hooeh gebooren,
Maer doe hy een verrader woude 'wesen,
Is sijn Stadt Utrecht daer by verlooren,
Hy heeft een vreemt innegebracht
Van Gelder, edel, stout, vroom, en vrije,
't Is wonder dat ghy enz.
lacob van Mijnen, hofmeester verheven.
Vol van verraderije geplant,
Ghy hebt uwen landtsheer willen vergeven,
Hadde hem God geen hulpe gesant;
Die Stadt vau Utrecht, die iu vreden was sacht.