Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 187 —
Die beul dies oock ontstelden.
Moeder, was zijn vermelden,
Laet u van God trecken niet.
Sy holp den pulver steken
Selfs tot baren boscm in;
Siet wat daer is gebleken,
Yan selfs is sy gestreken
. Tot den pael, als ecn heldin.
Sprack: sal ick niet afvallen.
En staet de banek oock vast? —
Daer ghinck de monick rallen,
En had, met zijn loos callen,
De vrouwe noch geern verrast.
Maer sy ghinck haer selfs voegen,
Seer blydelick, aen den pael,
Wel ghinct na haer genoegen,
Maer de sophisten wrocgen
En godloosen altemael.
De beul tradt aen om worgen.
Doen sloot sy haer oogen fijn.
Hebbende in 't hert verborgen
Een trooster, niet om sorghen,
Verlanghende thuys te zijn.
Dus liefFelick ontslapen
Is "Wendelmoey in den Heer;
Maer monicken en papen
Die na christen-bloedt gapen,
Versaedt worden sy nemmermecr.
[Wendelmoet Klaasdochter^ eene vrome weduwe van Mon-
nikendam, viel als een der eerste slachtoffers der gods-
dienstige vervolging in de Nederlanden, en werd den 20«>
November 1527, omdat „si gevonden was in een misge-
loove vau het sacrament, ende dat si onbewegelic daarbi