Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
, — 202 —
Hier blijckt iu dese maunelieke besoigneu.
Dat 't huys van Bourgoignen, ^t wele den Arent toebehoort,
Niet seer versacht en is van oorlooehsche troignen,
Maer derf om stryden wel seylen aen 't boort;
Nochtans en soecket oorloghe noch moort,
Maer alsmen door nootsaecke wort ghedwonghen.
Den Arent moet sorghe draghen voor zijn ionghen.
Dees ij. edel huysen zijn nu gheadiuncteert,
t'Samen gheaccordeert, seer magnifijcke,
Bourgoignen en Vranrijcke, ongheperturbeert,
Spaignen en Nederlant, al waert éen Rijcke;
Die hem verslaen can aen die IMusijcke,
Sal accort prysen tot allen dagen.
In deuchdelich accoort heeft God behagen.
1527.
Karei van Bourbon.
[Ook verder nog volgden de Nederlanders belangstellend
het zegevierend leger huns Heeren in Italiën, en bege-
leidden Karei van Bourbon, die door den franschen koning,
wegens vermeende ontrouw, gekrenkt, zijn vorst en land
verlaten had om den keizer te dienen, tot onder de mu-
ren van Rome. Hier viel hij bij den aanval, en werd, in
het opperbevel over de troepen des keizers, opgevolgd
door den jongen Filibert van Oranjen.]
O God van hemelrijcke,
Wat drucke es ons ghesciet.
Den Borghonschen alle ghelijcke!
God behoede Borbon voir verdriet.
tWas soe vrome een capiteyn.
Die hebben wy verloren.
Een edel heere reyn.