Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
, — 181 —
Niet eer en is hy unten prisoene ghegaen
Voor dat men hem saeh xij bladers afdrijven,
'tConinerije van Napels soet, boven olijven.
En 't Hertooehdom van Melanen moest hy renuneicren,
't Is recht den verwinder te obedicren.
Genuën ende Atrecht, twee steden schoone,
Creech den Arent te loone, voor sijnen schat,
Doornick met haer toebehoorten ydoone,
Ende de actiën die de Lelie heeft ghehadt
In Vlacndren en Artoys, over laut oft stadt,
Dees edel bladerkins worden de Lelie al gepluekt,
't Is verloren ghemommecanst alst niet en geluckt.
Voort van alle landen die onder den Arent sorteren.
Die ooc in Vrancrije vsurperen hare Hmiten,
Moest der Leliën Coninck zijn recht abandonneren.
Oock 't Hertooehdom van Boiu-goignen met zijn profyteu.
So dat Hertooch Caerle besat over zijn subditen,
Is al geeommen onder des Arents clouwen.
Meer gheiucx comt den goeden, dan hy can betrouwen.
Hesdijn heeft hy ooe moeten derven.
Noch sachnen afkerven, van der Leliën steel
't Hertooehdom van Gheldre, en daer in erven
Den edelen Arent, maer conditioneel;
Ende om te gheraecken uut dit quereel.
Heeft hy noch veel ander saken moeten volbringhen.
Die ghevanghen is, soeckt listen om uut te springhen.
Dus ist metten edelen Coninc der Leliën ghevaren.
Die over xjhondert iaren hadde gepossesseert
Zijn premhieutiën in Vlaenderen, naer ons verclaren,
Daer hy nu eeuwich af is gheprivccrt.
Te Madril in Spaignen wicrt dit gestatueert,
Xv. hondert xxvj.,^ in die maent van Louwc,
Daer Princen consulteren, dient ghenade en trouwe.