Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
, — 173 —
nis aut perturbât! anirai sigiiificationem ccrnere lieuit. At
tergo consistens concionem iucipit Miuoritaruin gardianus,
ex adverse eeremoiiias, aperto eodiee, auspieatur Episeopus.
Horam totam, dum hie eeremonias peragit, ille eoiieioiia-
tm*, eodem corporis habitu viilluque eodem, iuvciiis dura-
bat. Ego quum Concionatorcm prae turba iutelligere ue-
quirem, quod et aliis accideba-t, totus iiiteudebam iu reum.
Quod verum esse constat, qfiorsum dissimulemus? Vultus
compositus et placidus, non modo mortis eontemptum, ve-
rum etiam summam modestiam ae mansuetudiuem prae
se ferebat. Precationibus et sacris coutemplationibus in-
tento assimilis videbatur. Postea jussus nunc hoc nunc il-
lud faccre, mirum quam promte, quam non gravate paruerit.
Eerunt dixisse obiter, se fore obedientem usque ad mor-
tem. lis peraetis ceremoniis, ubi ex saeerdote factus fuis-
set, quem vulgus laicum aut seeularem vocat, mutato ves-
titu, intro abit. Post prodeunt duo reliqui, facie horrid lo-
res, nimirum barbati, cum iuvenis ille, quem memoravi,
mento non esset hirsuto, sed forma mirum in modum de-
centi et satis venusta, sed prodeunt, vultu eaudem eon-
stantiam et alacritatem attestante. Quid multis? Et his
adimitur sacerdotium ac monaehatus sacramentum; ex sa-
cris prophani effecti relinquunt pulpitum. Post paulum
educuntur duo, primus ille et alter ex postcrioribus. Itur
ad ignem, qui in eodem, ubi haec acta sunt, foro paraba-
tur. Interea dum ducuutur, dum exuunt sese vestibus,
multa audiebantur ex illis; quae argumenta clarissima om-
nibus fuissent sanarum et piarum mentium, et veluti ges-
tientium cum Christo coniungi, soluto corpore, nisi per-
suasum fuisset haereseos esse eonvictos. Subinde testificati
sunt se mori Christianos, se credere in saiictam Ecclesiam
Catholicam. Aiebant hunc esse diem quem diu expectas-
seut. Jam vestibus nudati, relieto tantum indusio, stetere
diu, magis ipsi palos amplectentes, quam alligati. Ignis
leutius succendebatur ; id consilio factum sit an casu,
eqiiidem aflBrmare non ausim. Q,uid? inquis, non langues-
cebant tam diuturna mora vexati? non dimittebant animos
jam fumo subvolante, mox flamma subsequutura ? Quod
si ex gestibus, fronte, oculis, denique ex toto vultu ju-