Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 171 -
men solden hoer betalen. Doe grote Pier dat sach, ende
hy hadde anxt, dat dat wyf qualiken sold waerdea betaelt,
doe begonnen hy Arkelens over den hals te kyven ende te
ropen, waerom dat hy dat wijff niet eu liet varen, wantet
guut bestant was? — Doe Arkelens dat hoerde, doe onsach
hy hem, ende liet dat wijf varen; ende hy quam tot grote
Pier ende seyde: Wane waeromme byudy aldus haes-
tich? ende hy gaif hem '6 of 4: erouen te verdrincken, op-
dat hy te vrede solde weseu. Aldus soe behiel dat wijif
hoeren rog, eude was wel te freden. Hier mach men be-
kennen syn redchcheit, want hy die Hollanders seer hart
was, omdat sy ons laut aenvochten, mer nochtans soe
mocht hy dat nyet lyden, dat dat wijf uut Hollant onrecht
gheschiede; want het goet bestant was. {HiaL v.Vrieil.lL26'ó).']
Eerste martelaren.
[Hendrik Voes en Jan van Essen, monniken uit het Au-
gustijner klooster te Antwerpen, waar Hendrik van Zutfen
predikte, waren de eerste brandoffers, na het in Bergen,
8 Mei 1521, uitgevaardigd en weldra ook in de oosten-
rijksche ^ Nederlanden afgekondigd edikt, tegen de nieuwe
ketterij. De beide kettermeesters, Erans van der Hulst en
Nikolaas van Egmond, waren alras ijverig werkzaam. Het
antwerpsche klooster, waar men zich met kracht tegen den
aflaathandel had uitgelaten, werd, na Hendrik van Zutfens
vlucht, afgebroken en tot den grond toe geslecht, en de
bewoners voor zoover zij het niet ontloopeu waren, te Vil-
voorden gevangen gezet. De twee genoerntk; kloosterling-
en bleven standvastig in hun geloof, eu strooiden den len
July 1523 te Brussel het eerste (martelaars-)/,aad der nieuwe
kerk. Luther zond den Kristenen iu Brabant Vlaanderen
en Holland een brief van bemoediging en sterking, en ver-
l Karei V had namelijk noch Frieibnd (1323), noch Utrecht en
Oveiijsel (Ij28), noch Groniugea uoch Gelderland (1543;, te
dien tijde reeds iu bezit.