Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 159 —
Nae Boelswert dede hem seer verlanghcn.
Smorgheas, inder daghewaee claer.
Die stat is ghewonnen openbaer;
Die knechten doer dat water traden:
Treed vroemelic an, God wilt beraden!
üm te cryghen silver ende golt. —-
Die capiteyns spraken: ghesellen ! weest stolt,
Üm te slaen ende toe vanghen mede. —
Ju Jongama ^ die had gheenen vrede.
Als hy heer Goythyen, den priester, dede,
Boven soeue ende vasten vrede.
Üp enen kamer ghinck hy hem moerden ;
,Sie staken, sie sloghen mit scerpen koerden;
Noes, hant, ende den hals alF ghesteken.
Dat jammer wold God weder wreken
An Ju Juwingha, Bocko Ennes, Jan Symensz. ^ mede.
God gheef die zielen den ewighen vrede!
Die knechten die finghen, sie sLoghen doet;
Dat guet dat sie namen, dat was groet.
Die vrouwen worden die cleder uutghetoghen,
Die borghers, uut die stadt dat sie vloghen.
Ü lacy! hoe sint wy nu bedroghen.
Nu wijt eerst sien voer onsen oghen,
Van Groninghers ende oeck van Lewerders mede!
In Westerlant brochten sic onvreede.
Daer hebben sie hoer verbont ghebrochtf,
Int Oest, int West, alst hem best docht.
Eraenker mienden sic te winnen.
Ghy keerls! ghy dorstens niet beghinuen;
Ghy hebt ghevaten soe mennieh bwren,
Ende knechten, die quamen ghering in snoeren,
Ende wordeu vast in yser glieseth;
Die knechten worden ghesloten opt beth.
Van Groninghen quamen pampers fet;
Ende hebben to Harlinghen een blockhuys gheset,
1 — Juwingha.
2 ,,Roed Jan, borgher te Boclzwert..,. ende wert tc Boelzwert doet-
geslaghen van een wielraaker." (^Thab.)