Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 158 —
Ende versprack die meent mit groten hopen:
Ju Juwingha! siut ghy nu dus verstoert?
Acht hoer woerden niet een woert.
In Grouingher verbont staeu wy soe vast:
Sie brenglien ons noch doer desen last. —
Boelswert heeft daer niet op ghepast,
Dat hem quam soe meuighen ghast;
Doe Hera ende Goslic quamen int lant,
Sie traden soe vromelic op den strant;
Sie tradeu daer op mit groten hopen;
Westerlant sullen wy van Groninghen koepen.
Thoe Eraenker quamen sie eerst logieren,
Ende dedeu snachfis nae Boelswert keren.
Die clock had thien uren gheslaghen.
Die capteyus spraken: nu wil wijt waghen. —
Sie quamen schier an Boelswert gegaen.
Die meyskens quamen nutter poerten saen:
Kae hoer koeyen ghinghen sie swiughen.
0 lacy! nu is ghedaen ons singheu;
Die knechten comen hijr an springhen.
Die meyskens worden daer seer verveert,
Sie sint weder nae der poerten ghekeert;
Die koyen lieten sie onghemolcken.
Die dach quam dringhen doer die wolcken;
Die wakers hoerden dit gherucht.
Van deze melcsters, als hem best ducht.
Sie sint mit schut an die fest ghelopen;
Kynderen, vrouwen, sie riepen al: wopenl
Ju Juwingha! wilt ons niet ontlopen! —
Mer hy most heer Goythyens' doet becopeu,
Hy is nae synen werck bericht.
Wilt noch ghy hoeren wonder groet,
Wat toe Boelswert is gheboert;
Sinte Eraneiseus-nacht ist gheschiet,
Thoe Boelswert is weest groet verdriet.
Uut Eraenker is GosHc Juwiuga gheganghen;
1 Een gceslelijle, die» hij vroeger gedood had.