Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 157 —
Sie is gheschoten iu veel stucken.
Hoer groet hoechmoet wolde niet lukken.
Op hoer waghens voerden sie die stucken,
Ende ghinghen weder nae Groninghen drucken. —
Doe quamen sie toe Barlckum binnen;
Doccka llettis * bolwerck wolden si wmnen;
Die cather deden ealh oprechten.
Lewerders woldent bolwerck slechten,
Groninghers woldent holden daer staen;
Het was hem al omt Bil gedaen.
Sic hebbent ghewonnen mitten cath.
Een wijl daernae sie worden ghemath,
Als sie Dockes knechten hadden ghedaen.
Sijn huysfrou salh op enen waghen ghefaen,
Ende hebben sie ghevoert iu hoer ghebiet;
Dus had dat edel wijf groet verdriet.
Thoe Hoerna hebbenst al omgheroert,
Ende hebben Hessel ende Both^ hoer guet ontfoert.
Het huys ghebrant; het leyt in kolen.
Doe ghinghen sie in vele dorpen spolen.
Castelleyn, burghermeyster dedet heer bevelen.
Dat sie weder gaen solden naer Penghum spelen;
Thoe Penghum ende toe Coernwird siet,
Daer bleef soe mennich doet int riet.
Die vrouwen deden haer handen slaen:
O Groninghers! wat hebdy ons ghedaen.
Dat wy ye quamen au u verbont,
Des siut wy verdorwen inden gront.
Ju Juwingha sprack: hoert my een woert!
Hoe sint ghy vrouwen! aldus verstoert?
Wat wildy wenen ende beren?
Lact ons Goslick 3 uut Boelswert keeren. —
Ju Juwingha! wy keus niet keren of verweren;
Die knechlen comen; sie sint feller dan beren. —
Allert "Sipkes is inde kercke ghelopen,
1 Doka Heltazocn Hemmema. Sch, 2 Hessels yrouw.
3 Zin büTcn bl. 150.