Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 156 —
Die castelleyn sath opt blockhuys byden vier,
Ende hoerdet gherucht in Harlinghen comen:
Praenkers hebbeu sie daer veruomen.
Die knechten deden een daghe-liet singhen.
Traenkers quamen sterck andringhen.
Die knechten songhen: nu help ons. God! uut onser noot.
Die ene was naect, die ander was bloet.
Daer wasser ghevanghen een grote hoep,
Eda Donwazoen l had niet den besten eoep.
Eda Douwazoen sprac: wat heb ic ghedaeu.
Dat ic sal mede nae Praenker gaen,
Ende sal daer sitten op Öyardama-toeren ?
Ick Wold, dat ie nye waer gheboren. —
0 Eda! wat wildy nu dat beclaghen?
Dat verbont van Groninghen dede u bchaghen,
Ende meenden Syardama thoe verneeren;
Dus moet ghy in banden sitten leeren.
Dit was u al toe vceren gheseyt.
Nae Groninghen was al u verbeyt.
Eda! gaet voert! het is nu toe laet.
Fraenkers hebdi altijd ghehaet:
Syardama hebdi gheweest soe fel.
Laet noch af; soe doet ghy wel. —
Mer, -watmen seyde, hy swecch al stil;
Hy miende noch toe cryghen synen wil.
Dat Fraenker solde legghen in kolen.
Al solde hy noch toe Hoern gaen dolen,
Daer hy plach syn ghelt toe verteren.
Van Harlinghen most hy nae Fraenker keren:
Want Fraenkers mochten hem niet ontberen;
Dat Groningher verbont most hy ons leren.
Nu wil wijt nae Penghum2 keren.
Hoert, wat is to Penghum boert:
Daer sint veel bussen ende ernyt ghevoert;
Cath ende gluyp quam aldaer voert.
Die groetste metalen busse is gheschoert;
1 \'«lkoo|ier. 2 Piiijum.