Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 153 —
Een antwort hebben sie weder gheereghen
Ende dedent weder omme nae Groninghen dreghen.
Doe sie die brieven van binnen besaghen.
Dat antwort dede hem qualicken behaghen,
Ende vonden daer in ghescreven den font:
ïilit ghewelt en treckt niemant in u verbont;
Doet ghy daer boven, ghy moeeht verstaen,
Vrieslant al sal teghen n slaen. —
Verraders in Westerlant hebben vernomen,
Ende sint mit hopen toe Groninghen gheeomen,
Ende hebben hoer verraet daer opghedaen,
Hoe dat sie Westerlant solden doer gaen.
Ju Juwingha i is to Lewerden gheeomen:
Dat hebben die Groninghers schier vernomen,
Daer ghiughen sie hoer moyte maken,
Hoe dat sie toe Boelswert solden raken.
Hoer sehalcheyt ghinghen sie tractieren,
Hoe dat sie Eraneker wolden omkieren.
Dit opsat was lanek te voeren mit raet;
Vier iaer voert ghetal daer hijr anstaet;
M. eccc. nae Goedes gheboert
Ende ses ende tneghentich, doe ist gheboert.
Int Üest, int West, doer al edel Vrieslant,
Groninghers hebben hoer ambasiaten ghesant.
Met bussen, brieven, ende ander heren,
Hoe dat sie dat Westerlant mochten scheren.
Abten, prelaten hebben sie opghedaghet;
Ende hebben si vele saken afghevraghet:
Ghy, heren! hoe solden wy tbest raken.
Dat wy den huysman mochten bloet maken,
Gheestelic, waerlic, al mit ghemack?
Soe mochten wy vollen den blauwen sack. —
Meyster Willemdie pastoer, deed op sijn mont:
Wij willen gaen maken een verbont;
In twie partyen staet al dat lant
1 Heer in Bolswerd , lic boven bl. 150.
2 W. Frederiks, pastoor te Groningen , eon man van uitgebreiden
invloed in de groninger zaken.