Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 150 —
Wit, rood, ende blau, dat elck wel vate,
Met vele tapisten ende schilderijen.
Door dineomst, elo herte verblijen,
Teghen sinte ChristofFels over, een nacie,
Daert met flnweele was behanglien;
Voor tsuvelhuys die nailde om recreatie;
Ende achter tsuvelhuys namen spacie
Die heec-outers ende die hackers, wilden ontfangea
Onsen prinee; scoouder en sach men iu langen.
Op een wiel drayeiide .iij. oft .iiij. figuren. —
Schoonder willecoem en sagie nie gebuereuT
1495 en 1496.
«■eldersclic knechten In Sneek.
[Ju Juwingha, de in 1494;, door sijn neefGosIie, ver-
dreven, tijdelijke gezagvoerder vanBolswerd, had uit Gel-
derland 6 of 7honderd man weten te krijgen, met welker
hulp hij zijn gebied heroverde; deze bleven daarop in Erie^and
schuimen, en wisten in 1495, tot leedwezen „der rechte
burghers, maer die lichte burghers, als die tappers ende
hoer ghelijck die wolden se in hebben," in Sneek binnen
te dringen, „ ende deden den burgliers groot verdriet ende
seade; ende oock alremeest dedeu si hem spijt, dat si die
knechten hadden in der stad ghelaten te legghen. Ende
die knechten screven, den sneker borghers toe spijt ende
Wemoede, au alle poerten ende huysen, dese naescreven
tersen eude rijm:"]
Die van der Sneke synt wel voerdaehtieh
Niet meer knechten in te laten, sy en sijns maehtich.
Wat hen van dat is ghccomen,
Dat sal men weten van hier toe Romen;