Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 149 —
Met eenre personnagion goet en fijn,
Ende met waslichte, schoon boven maten;
Seer costelijc verciert daer die straten.
In die Bogaertstrate die vleeshouwers bewesen
Den willecomme met eenre figure;
Ende in die Hoochstrate die lonibaerden gepresen,
Daer groote triumphe is gheresen.
Drie oft iiij st^edgen hoge, net ende puere.
Verhemelt met gouden laken, 1er euere,
Met speeliedcn, tonende daer jonst toten helde,
Sayende een grote menichte van ghelde.
Ende die Buyscayers desghelijc.
Met lakennen behangen, met lichte claer.
Drie vaten wijns daer sijnder publijc,
Diese lieten loopen voor arm ende rijck.
Die dorst hadde mocht drincken daer.
Die Spaengnaerden hadden iiij huysen voerwaer
Afgesloten, dat toogde hem naect.
Met twee costelike poorten gemaect.
Die poorten behangen met scoonen lakene;
Ende lieten den wijn daer lopen uut tonnen,
Doer die blijscap, die hem stont te nakene,
Ende sayden geit om genoeclit te makene.
Dus was den willecome daer begonnen
Ten zeiven tijen, ter Borchporte int jonnen
Een personaedgië, ende ter plaetsen van Malabeert
Hebben die smeên onsen prince geert.
Men sach er oock die cordewaniers
Ten hoecke van der Vlamincstrate,
Met eender figuren, lichtende veel viers;
Ter groter merct, van boute veel bestiers.
Met lakenen behangen, een costclijc gesäten.