Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 11-5 -
Vau grave Philips, met princelljck bejach
Outfaughen te Gheud al binnen der stede.
Met processiën track men hem teghen,
Gheestelijck, weerlijck, den wygande:
Hy eest wel weerdieh, die edel deghen! —
Buten sinte ßaefs, op haer kniën ghelegen.
Heeft juge ende wet, wijs van verstande,
Met eender maegt vereiert, die slotcis in de haude
Ghepresenteert den grave, dat edel bloet:
„Willecorae, Heer, hier binnen den lande
Voor u en koren wy gheen aertsch goet."
Vele reverentiën was men hem blende.
Soot de edelheit wel moet behoren.
Van claroenen, trompetten, vruccht gesciende;
Men wasser oick alle die ballingen siende.
Die om graeie riepen, achter en voren:
„O grave Philips, ous Heere gheboren!" —
Met wenenden oogen riept meerder en minder —
„Vergheeft ons alle voorleden toren;
Ghi sijt ons Heere; wy sijn u kinder!"
Als sy gheleghen liadden een poose,
Namse grave Philips in ghenaden —
tEn is iable, fictie, nocit glose —
Poort en landt ghevende, sonder noose;
Ende was int stïtdt te trecken beraden.
Binnen der poorten sach men ontladen
Vele figuren, plesant int gesichte,
Verciert sijnde met costelike ghewaden, ■
Met vierpannen, ende met waslichte.
Aldus passerende voor thuus der heeren
Bleef grave Philips een poos staende;
Aen alle sijden sachmen hem keeren,
Aensiende die vieringhe, groot int meeren,
10