Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
~ —
Met cypressen-boomen was daer geviert;
Die strateu met palmen en rosemarinen bestroit;
Menichte van fonteynen hevet tvoic verfroyt.
Die alle smake van wijne goten;
Van meerder triumplie en lioordie noyt.
Als God wil, den druck is liaest verschoten.
Noyt ordinancie so reyn gheschict,
Ai'tchieren, pagiën en waren niet om tellen;
Sy droeghen mantelijnen, ghestict
Met orfevryen, als rustighe ghesellen;
Die paerden waren gheladen met gulden bellen;
tGhesmide vol robijnen en diamanten.
Noyt en mocht hem Hector so cyerlijck stellen.
Als die bruygom was aen alle kanten.
Vrou Margriete, vercyert niet om verschoonen,
Was iu die kercke gheleydt met staten:
Daer songhen die melodieuse thoone^.
Voor cardinalen, bisschoppen, prelaten :
Daer gaf die coninck over Garnaten ^
Sijnen sone, om sijns staets vermeeren.
God wiltse tsamen in rusten laten,
Datse dlant moghen regeren met ceren,
Dwelck hem wil jonnen die moeder Ons Heeren!
FHips in Gent.
Verhuecht u, Vlaenderen, int ghemeene;
Verhuecht u, al dat verhueghen mach;
Cesseert van uwen weene,
Eick mach verhueghen, groot ende clecne,
In die triomphe, die men sach
In Meerte den veertiensten dach,
Mds dincomste, dits waerhede,
I Grenada,