Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 141 —
Het soude te lanck vallen nu ter stont —
Int sccyden orlof nemende met deseu,
Deen dander minlijc cussende aen den mont:
„Orlof broeder, en blijft ghesont!"
Prince, dus es tsceyden gheschiet
Van Margriete cn liaren broeder soet,
Dwelck deerlijc om scouwen was en verdriet;
Maer sulck sceyden ter werelt en achtick niet,
Dan dat leste sceyden, dwelc elc besueren moet.
Als God die ziele van tlicliaem sceyden doet.
Wanneer dat vervult is hier onsen tijt,
Dat sceyden is bitter, voor sot oft vroet;
Eicken dcncker om, die hier tegenwordich sijt.
Ick bevcle u allen Gods moeder ghebenedijt!
Margaretha in Spanje.
Had ick nu die poctelike ghedachten.
Die Virgilius toochdc in sijnre tijt,
Ick soude met redenen, weerdich om achten.
Openbaren een yeghelijk iolijt;
Nu soudy vcrheughcn, die menschen sijt!
Ghebluscht es nu ons swaer verlaughen;
Maect dan om hooren uwen appetijt,
Hoe vrient den \T:ient vriendelijc kan ontfanghen.
Hertoghe Pliilips, lustich van bedrijve,
Nu in huwelijc met vrouwe Joanne verbonden.
Heeft vrou Margriete, redelic van lijve,
Sijn suster, na tlant van Spaengiën ghesonden.
Al hceftse haer in perikelen ghewonden
By die stormende zee, so elck mach weten,
Ende buten slans haer selven vonden;
Maer nieuwe vruccht doet ouden druc vergeten.