Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— XII —
Bladi,
1561'. De leeraars van St. Truyen, H. S. van 's rijks
Areliief te Brussel..............................265.
Kristoflel I'abrieius, uit het GeuseliedéboecL (§),. 267,
15G6. Geuzen, uit van der Haers Initia tum, belg. I. 270.
Geuzenlnst, uit het Geuseliedtboeck.......271.
(Adieu aux Inquis.), uitgeg. in de Kron. van het
hüt, gez. te Utrecht.............................273.
Geuzen-ceho. 1. uitgeg. in het Belg. Museum.
2. Kron. van het hist. gez.......... 273, é.
De edelen van Sint Truyen. 1. H. S. van 's rijks
Archief te Brussel..............................274.
2. Naar een afschrift, van den Heer Bakh.
van den Briuk, van 't Archief ïw Atrecht, 276.
Onze lieve vrouwen ommegang, stukjca van
den Tijd, {Bihl Thys.)........................279.
Beeldstorm. 1. Uit het Antwerpsch kronißsken, 280.
2. li. S. van 's rijks Archief te Brussel. 283.
3. Uit Willems' oud Vlaemsche liederen. 286.
4 cn 5. Uit het Belgisch museum..........287.
Echo, H. S. van 's rijks Archief te Brussel. . 290.
De zieke paus, uit het Geuseliedtboeck. .... 293.
Papen-ongeval, aldaar............................295.
Le roi boit, {Chant royal du roy Iés?is Christ,
par forme d^allusion a Vescriture sainte, pour
le cri des Roys. Paris 1561. (Bibl. Thys.) . 299.
De Mis, Geuseliedtboeck............ . 299.
De Sauten, uit: Beelzebubs Testament met
nog eouige andere licdckens ende refereinen
van de mirakelen der Sancten endo sanctin-
ncn. Tot Haerlem 1612. {M. van Ned. Letterk.) 301.
Paus en Antikrist, Geuseliedtboeck................305.
Het Vagevuur, aldaar............................306.
Papenlof, aldaar....................................308.
Troostlicdeken, uit Beelz. Test. enz............309.
Kloosterleven, aldaar...............310.
1567. Oranjes vertrek, uit het Geuzeliedthoeck.....312.
Afsc'hcit van Joris Sylvanus, aldaar......315.
Gcuzcndruk, aldaar................318.