Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 132 —
Breeroc, Breeroo, warensi verclarendc,
Die Hertoghe sprae: die man keniiiek wel,
Mer ghi ea sulter niet in oommen als een goet ghesel.
Seer rouwieh mosten si mit scanden doe ruymcn;
Die voghel die Heter van zijnen pluymen.
Omdat wy dies lioteyken behouwen souden;
Doe wilde Montfoorde noch plegen zijn costuymen.
Om Rotterdam te spisen lach hi op sijn luymen.
Mit menigher fytaelge si hem verhouden,
Opten hogen veen laghen gesellen, diet so brouden.
Dat mijn heer die stalmeester daer op dede wachten.
Omdat si die fytaelge souden winnen mit erachten.
tWelck so gheseiede; want doe si vernamen.
Dat die seuyten mitter fytaelge quamen,
Ghinghen si hem teghen, als cloeke libaerden,
Vechtcnderhant wonnen si die vytaelge tsameu
Mellich ruyter lietter tlijf, also wij ramen.
Want syer daer weynich oif luttel spaerden;
Heer Jan van Naeldwijek, dio sie vermaerden
Als hoer capiteyn, die bleef ghevaen;
tIs claer warachtich, hi en mocht niet ontgaen.
Al heeft Joncker Frans den pot gescuymt
Binnen Rotterdamme, hi is mit scanden geniymt.
Beter ist, dan lü die stede had anghesteken;
Int eynde sal hi wel worden ghepluymt,
Sijn overdaet wordt noch in zijn scottcl gecruymt, .
Dies hem die eruymen wel thert mochten breken;
Na werck volcht loon, tsijn doude treken,
Want, hoe datmen put of hoe datmen paelt,
tGhelach moet int eynde al sijn bctaelt.
Die grave van Egmondt, die cloeck van daden is.
Mijn hcrte verblijt my dat hi beraden is