Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— m —
Tot Leyden tar dachvaert comen ^ om te tracleren
Van vasten payse, men wist certeyn niet el,
!Mer snaclits meenden si te brenghen int gequel
Die stede van Leyden, ende die te pylgeren,
3i]nde quamen omtrent ellF uren, na hoer begeren.
Tot Leyden andcu Raem makende schutgevaert;
Lof God almachtich, die de stede hebt bewaert!
An die wasschers-veste bij die Zijlpoort,
Daer riepen si Brederoede eude Montfoort,
Ende begondeu aldaer die mueren te beclymraen;
Die doek sloeeh storm doe reehtevoort.
Die grave van Egmont i, edel van gheboort.
Quam mit sijn ruytcren als een leeu augrymmen.
Mijn heer van Wassenaer 2 daer saehmen glymmen,
lieer Adriaen van Poelghcest, int harnaseh blanek
Ende Jacop ^ van Bossehuysen, sonder letten lanck.
Pieter Tap, wiens ruyteren welgemoet waren,
Kiepen: wel an, wel an! elck wil goct bioet garen,
Slaet, steect, ende hout vrij mitten zwaerde,
Eick tierde daer recht als leeuwen verwoet baren;
Voorden prmce en salmen lijf noch goet sparen.
Daer worter veel ghescoten, datse violen op daerdc;
Mit bussen, mit boghen, men hem openbacrde
AVat loon dat die van Leyden connen gheven;
Meer dan hondert lieler voor Leyden hoir leven.
Die ghemeente quam oock seer trouwelick by,
Eick mit zijn wapen zyde an zy,
Eick op sijn hoefslach, die trouwelick bewarende;
Een seipper, genoemt den Ilertoghc, schoot vry
So hertelic mit een busse, diet sagen waren bly.
Dat hi die vianden so luttel was sparende;
l Jan, graaf van Egmont, Stadhouder van Holland, en mcdebevel-
heLber van het leger,
'2 Fii;ps, stadvoogd van Leyden. 3 Willem?