Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 129 —
Jhcfius. Harla. IVsul». Cecllia.
tVat moet wtgheven van dattet in heeft.
Die menieh doet werck dat eleyn ghewin geeft,
Elek na sijnen sin leeft, deen goet, dander quaet;
Al ist dat eonste in my als ruyt ghespin sneeft,
Jonstelike liefte in mij niet te min eleeft.
Dus die int eynde of begliin beeft, doe mijnen raet,
Die loope op tkerekhotf, dat vaste staet:
Daer ismen vry; want, wie misdoet,
lieeht ist, dat hi eorrexie verwachten moet.
Die mcnighe my seer om mijn dichten verspreken,
Segghcnde: tis quaet der heeren ghebreken
In dichte te stellen ende te ségghen voort;
Contrarie is wel an mijn voorders gebleken.
Die, in menieh scoon dicht, die valsche treken
Van machtighe princen stelden in accoort;
Dus bin ic genegen, wiet ziet off hoort.
Ter eeren den coninek, die van Rome draecht crouc.
Te dichten, ende ter eeren hcrtoch Philips, zijnen zone.
Het is ghebuert seer onlancx leden,
Dat die stede van Hollant, binnen der steden
Van Leyden, versacmt waren waraclitelike,
Ende die gedeputeerde van Montfoorde, die deden
Menige naersticheyt soot scheen an hare reden,
Om een seker bestant te maken eendrachtelike,
tWelk bi consente ghcadviseert vordaclitelike,
Ghegunt ende gegeven was een vast bestant,
Tot dat sint Jacops-dach wagr comen int laut.
Dit bestant wert seer cortelijck gecornnnpcert,
Soe die van Montfoorde dat hebben ghcadviseert.
Ontbiedende Hollant tbcstaut te uiele,
CorU na desen, die van ]\Iontfoorde gedcputecrt,
9