Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 128 —
Ghi en snit niet \4nflen dat eenighe hysterie lijt.
Dat yemant verraetscip, des seker zijt,
Ghewroeht heeft, hi en quammer om int verdriet,
Doedijt mitten Heere, waerom en quaemdi niet
U selven voorden roomsschen coninck vertoghen ?
Mer nu blijct dat n saken zijn valschelic gelogen.
God en mach die valscheyt niet lange gedogen
Die glii meuichfoudelic zijt voorstellende.
Op Haerlem ofT Leyden ist meest u poghen
Mer si sien te claer, want si hebben veel oghen.
Dus en moechdyse so haestelick niet siju vellende,
Ghi moecht u herte vast wesen quellende;
So Pharo, die de kinderen van Ysrahel wilde mincken,
Mer selve most hi hulpeloos in die zee verdrincken.
0 Leyden, wilt uwen laudsheere bemiunen,
0 Haerlem, doet hem eerwaerdelick reverencie,
Delif ende Dordrecht, ontdoet'^ sinnen,
Amsterdamme ende Goude, wilt vruecht begliinnen,
Scoonhoven, Schiedamme, doet obediencie,
AI hantiertmen binnen Rotterdamme violencie.
Het wordt ghewroken eer langhe daghen;
Al en deden wijs niet. God soudse plaghen.
O duechdelike herten der hollantscher zijden
Blijft tsamen eendrachtich, u en mach niet hindren
Niet achtende dat n die quade benijden;
Salich sijnse, die duer die rechtvaerdicheji; lijden.
Dus en laet die rechtvaerdicheyt niet vermindren;
Nu bidden wij Gode, mans, vrouwen, ende kindren.
Dat hi tot onser hulpen wil siju gheneghen; --
,, VYant is God mit ons, nycmant en mach ons teghen."
Al bin ic onconstich.
Ik blive geionstich.