Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 127 —
iPartyelijck venijn is in u verliooclit.
En twerk van edellieden zeer verdrooeht.
Niet min elek sei sijn paesken zwaerste weghen,
Al hebdi thuys tot Woerden verraderlijek geereghen,
Tbegiünssel dat wel valt is een goet beliaghen,
Mer teynde gemeeiilie moet den last draglien.
Overdenet hoe Goods wrake uwen vader i sloeeh,
Hier voortijl,s omdat hi sijuen vader viuek,
Dese vyoleneie eu was hem niet ghenoeeh,
Hi eu viuek siju moeder mede ivt onghevoeeh,
Twelek hem int einde te quade verghinek:
Een manier van een rotte, dits waraehtieh dinek.
Viel namaels in syn spitse, dies wort hi verwoet; —
Goods wrake is naest alsmense minst vermoet.
Doer dese verwoetheyt most men u vader versmoren.
Dus wreeet God die smiden ende eroont die dueeht.
En bedenet ghi den e* niet, die ghi hebt gesworen
Den roomseheoninek ende sijuen sone hier te voren.
Te reehte ghi Goods wrake wel vreeseu mueeht,
Üf meendi dat sterekheyt, rijeheyt, of jueeht,
U tegen Goods wrake sal moghen bewaren;
Neent, mer ghelijek uwen vader raoeht ghi wel varen.
Joneker Erans van Breederoede, ghi sijt seer misraeet,
Dat ghi Rotterdamme in hebt ghenomen.
En mereti niet dat u verderffenisse naeet,
Ende dat ghi uselven een verdorven heere maeet,
tLant ewieh te derven, tot uwer onvromen;
U overdaet moet eorts ten eynde eomen.
Al hebdi sfarek ghebolweret vesten ende mueren,
Overdaet en moehte nye langhe dueren.
Leest alle die hystoriÖn sint Adams tijt,
Daer wonder van verraetseippen zijn ghesciet,
1 Htiiidrik vau Montfoort.