Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 12'i —
Hopende dattet Hollant soude paeyen,
Wel \vetende dat hijs uiet en mocht verderreu.
Van ander lieden goet wilde hi hem verfraeyen,
W^aiit patrimonium eu had Iii, vercoft noch erven.
Mit gheen reden en raochtmen hem voldoen.
Dus heeft die stalmeester*, groot van love.
Des roomsch eoniux, mit sijn knechten eoen.
Voor Rotterdamme ghehaelt menigheii rove;
Opten derden dacli van Meye, willet verstaen,
ort gliesleghen voor Rotterdam een slach.
Datter, so doot verdroncken ende ghevaen.
Bet dan driehondert bleef in claer ghewach,
Daer na volchdcn veel meerder qualen,
üp sinte Boiiilaes dach, van volc ende scepen.
Die wtgheseylt waren om vytaelge te haeien.
Die hem worden al ofl' glienepen;
Te weten die scepen, ende tvolck meest mede,
AVerden erachtelick gewonnen ende tondergedaen,
Men brochtse al tDordrecht in die stede.
Meester Martijn Docdensz worter mede gevaen.
Jonker Fransen moet begonde te faelgieren,
Yytaelge was in die stede groot ghebreck,
tVolk en Avist hi waer mede te paysieren,
Cort raet wert daer gesloten sonder vertreck,
Dat heer Jan van Naeldwijc ende Reyert^, sijn neven.
Souden reysen doer tveen halen provande,
Mer heer Reyert bleef sculdich sonder sneven;
Heer Jan most die reyse alleen nemen op handc.
Die stalmeester hierolT wesende gheadverteert,
Is met xijhondert knechten off daer omtrent,
Na den hogen veen toe ghepasseert.
So dat hi, opten avont van theilige sacrament,
1 Maarten van Polhatn, opperstalmeester van Maximiliaan, en bevelheb-
lier van zijn liollandsch leger. '2 Kever van Broekbuizeu, gelderscii edelman.