Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 122 —
Hi meende van veel steden te weten tgestant,
Soe hem sijn vrienden hadden doen verelaren;
Dus meende hi te worden een grave int lant,
Mer onreden saeh men te Ghent qualiek varen.
In opene plaetsen sereef hi in suiker manieren,
Dat men mit hem verdinghede ende overquame,
Of hi soudse verbranden ende doen pilgieren,
ïwelk hem na quam tot eleynre vrame;
Iii dede seggen hi broeht pays en vrede,
Noehtan elek vluehte ende pijnde te vlien,
Noyt mensche en hoorde van nyeuwer sede,
Hi deet voor hertooch Phs i, mer nyemant en const sien.
Tgclt wasser dinne; eerder yemant quam verdinghen,
Hi en wiste waer mede die ruyters betalen,
Hi lietse vast hier ende daer gaen springhen.
Den armen lantman syn goet oifhalen; ^
Eick wart vervaert ende sende hem ane.
Doe creech hi sacken mit sulver endè goude.
Veel wonders dede Iii tvolck te verstane.
Omdat elck sijn gonste draghen soude.
Jorys van Breederoede, sijn ueve vaelyant,
Yan bastaerdye^ als elck wel weet,
Ende Jan van Naeldwijek, ridder playsant.
Die maeeten hem in dit werck seer breet;
In Seoonhoven waenden si hebben vrienden vele,
Darwaerts si toghen, verstaet die eanssen,
Mer men hadde ghehoort van horen spele.
Na sulken pijpe en woudense niet dansen.
Den menighen dochtet al goet wat hi dede,
tVoer noch al wel, twas voor die wint.
Al broeht hi oirloghe voor pays ende, vrede,
Des en achten si niet een twint,
1 Filips de Schoone. 2 Hij was de natuurlijke zoon van Gijsbcrtvau
Bï'cdcrodc, domproost van Utrecht.