Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 121 —
looze onderneming nam echter weldra een ongelukkig einde.
Jonker Frans zelf stierf in Dordrecht aan zijne wonden,
en vond een zanger van ziju tocht in den gelijktijdigen
dichter der drie volgende stukken.]
Fransoys broeder tot Breederoede, hooch gheboren,
Niet oudt van daghen noch groot van goede.
Na grote saken heeft hi willen sporen,
Daer toe hi int eerst creech groten spoede.
In Vlaenderen daer nam hi sijn beghmsel.
Doe de roomschconinck tc brugghe lach ghetoeft,
Aldaer begreep hi groot onderwinssel, —
tHad beter gelaten gheweest dan soe beproeft.
In Vlaendren wesende dus dominerende.
Mit heer Phillips van Cleve, die overste aldaer,
"Waren die hollantssche ballinghen mithem converserende,
4 Die hem na brochten in versike zwaer;
lli meende te hebben sijn saken vaste.
Doe hi wert stadthouder des amiracls van der zee,
llie en wist niet dan te comen boven alle lasten.
Luttel denckende op teynde twelck hem dede wee.
Hi tooch ter Sluys, ende maccte hem ree
Mit scepen vol volcx ende andre saken.
Die Hollanders meest genomen op die zee,
In Hollant te varen een remoer te maken.
Na sinte Älartijns dach zeylende van der Sluys,
Vlamingen ende ballingen had hi meest mede,
In den ijsganck omtrent Bernis^ lach hi confuys,
Doer vrienden hulpe wan hi Rotterdam die stede.
Dit ghesciede den dach van sinte Älartijns oetave;
"Wesende binnen der stede was hij seer blijde.
Niet veel danckende God van der groter gave.
Die hi hem had verleent tc dien tijde;
I Boruisse, Pernis.