Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 120 -
Sj hebben verschoeten hun poeder met tonnen.
En hielen Sintruyden voer een arm slave;
Die vrintseap, die sy ons ionnen,
Maeh men wel soecken in een mande met drave,
Alsoe te verstaen, in eeuen saek met kave,
Alsoe my dunekt na mynen zin;
Van groeten ghebreek moesten sy laten ave; —
Sy elopten voer Bruestem-poert, sy en mochten niet in.
Hoeghste prinee, die gheglorificeert es.
Boven allen coninghen es liy gheseten,
Die bewaer onsen bischop, die gheconfirmeert es
Wten stoel van Roomen, soe ellick maeh weten;
Die en wil sijnder oft onser niet vergheten;
Hy stout ons by, tot iuder lesten noedt.
Al had men die borghers in vieren ghereten,
Hy bleef hun by tot in der doet;
Hun bussen dedeu ons eenen quaden stoet,
Mer ons vrouckens bewaerden ons, dat en es niet min;
Sintruyden was in stormen zeer groet; —
Sy dopten voer Brustem-poert, sy en mochten niet in.
1489.
Jonker Fransen oorlog.
[In verband met den strijd, door Filips van Kleef, als
zelf opgeworpen stadhouder van den onmondigen Eilips,
in Vlaanderen en Brabant tegen Maximiliaan gevoerd, werd
Holland door de laatste hoeksche partijgangers, onder den
twee-en-twintig-jarigen Erans van Brederode, door Kleef
tot zijn stadhouder aldaar benoemd i, bezocht. De roeke-
1 Zie dea brief uitgegeven door Mr. J. C. de Jonge, in zijne Vcr-
bandelinjea en ouuKgeg. Stukken, If. 23 v*.