Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
Bladz.
ter het eerste deel der Historie van Vneslandy
van P. Thaborita. ...............151.
150G. Graaf Edzard I in Groningen, uit E. Benninga's
Geschied, van Oost-Vriesland..........162.
Eilips' reis naar Spanje, uit Willems' Oud-
Vlaemche liederen.......*.......163.
1516., Karei van Gelder, aldaar, (f)..........166.
1517. Groolc Pier, uit Koks Vaderlandsch Woor-
denboek......................168.
1523. Eerste martelaren, uit Luthers Werke......171.
1525. Slag bij Pavia, 1. uit Willems' Oud-Vlaemsche
liederen......................179.
2. Uit Vaernewijeks Historie van Belgis. 180.
1527. Karei van Borbon, uit Willems' Oud-Vlaemsche
liederen......................182.
1526. Beginselen der hervorming te Leiden, uitgeg.
door Jhr. llammelman Elsevier, in de Kron.
van het hist, gezelschap te Utrecht.......184.
15 27. Weyntjen Claes, uit Ben liedlboecxken tracterende
van den Offer des Heeren enz., aengaende de
slachschaepkens Christi, die der stemme haers
herders gehoorsaeni sijn geweest totter doodt toe
(1599)...................... 186.
1528. De Gelderschen in Utrecht, uitgeg. achter de
hollandsehe vert, der Secessionum civ. Ulir.
lihri VIL...................188.
1530. Dood van Margaretha, uit de Bulletins de la
Comm. royale dliist. XIII. G.........(«')
1531. Jonker Baltzer, uitgeg. in Goedeke, Conine
Ermentrikes Dot (1852)............ 202.
1535. De wederdoopers te Amsterdam, uit Dappers
Hist, beschrijving van Amst.......... 205,
Munster, uit Uhlands Volkslieder, I. . . . 205.
1538, Karei V en Erausl, uit de Chants hist. Jr., I. 207.
1539 en 1540. (Gent in) 1. Uitgeg. door Willems in
het Belg. Museum............... 209.
2. Uit die Exell. Chron. van Vlaenderen. 214.
3. Uit het Reoueil des Chants hist. jr. I. 215.