Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 116 —
37»'«" dier maand, den geest. Zij had een sehooner lijkzang
verdiend, dan het kreupele, gekunstelde rederijkersrijm, dat de
„excellente kronike Van Vlaenderen" te harer eer meedeelt.]
Dits tincarnatioen van den overlijden van der edelder
princesse Marie van Bourgoengiën, wiens siele God ghena-
dich sij:
Maledictie sy hu,
Apostuenich venijn,
Regalieh verbarnen,
Infortunens afgront,
Eveldadieh quets,
Verliaestende onser
Als tellende maer
Noeyt en sant ons
Bedruetelick mach
Verliesende also
Regeerende vijf
Gheestelic, vfeerlie
O rxvij in Maerte, du
Een eendrachtelie
Nu es ons van nooden
God gheve der sielen
Elc betere hemselven.
Moordadighe doot,
Canckerich verderven,
Corriipteliek loot,
Commers verwerven,
Caermytieh ontherven,
Liever prineersse iaren,
Xsv int sterven;
Xpristus droever maren.
Vlaenderen wel mesbaren,
Vruchtbaer een iuecht,
Iaer lands bewaren;
Te rechte onthueclit.
Bricxons vrueclit,
Regement ware tijt,
Vrientschap ende duecht;
Ghenadich iolijt.
GHEen beter profyt.
1482.
Vrede van Atrecbt.
[Aan den krijg met Frankrijk werd door den vrede van
21 Dee. 1482 een einde gemaakt; hij was een der laatste fei-
ten van koning Lodewijk XI's regering, die er op zijn ziekbed
niet hartelijker naar verlangde dan Maximiliaan, die in het