Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— IX —
Bbdz.
14G7. Karei de Stoute en Lodcwijk XI, aldaar. ... 98.
Luik verwonucn, uit don bundei fransclie lied.
en god. der kou. boekerij in den Haag.....101.
14G8. Karelde Stoute te Luik, uit de enz. .. 103.
Kebellion de Liége, aldaar. ..........lOé.
1475—1477. Karei voor Nuys en Nancy, uitMatthacus*
Analeda,\\...................109.
Pransche jubelzang bij Kareis dood, uit het Re-
cueil de Chants hist.français, 1.........110.
1477. JNIaria van Borgondiën, 1. uit het Dagboek der
Üenlsvhe Collatie^ uitgeg. door Sehayesj 2. en 3.
uit de 'Excellente Cronike van Vlaenderen, . . 111.
4., uit de Mémoires de Jean de llennin pull.
Ifiar la Société des hibliopMles de Mons. .... 113,
Slag van Doornik j uitgeg. in de Bulletins delà
Comm, royale d'histoire, 1851.1. 2........
Maria's huwelijk, uit Matthaeus'^^/^z/é-c^û!, IL 114.
1481. Bossche herinneringen, uit Hermans' Bijdragen
voor N, Brabant, I...............(*),
1482. Maria's dood, uit die Excellente Cronike van
Vlaenderen....................115.
Yredc van Atrecht, uit de Chants hist.fr., I. 11 G.
1488. Frcderik en Maxiiniliaan van Oostenrijk voor
Gent, uit die Excellente Chronike van Brabant, 118.
1489. Mislukte aanslag op St. Truyen, naar een HS. op
's Rijks Archief iu Brussel............118,
Jonker i'ranzen oorlog, uitgeg. door J. Koning,
iu de Nieuwe Werken der Maatschappij der
NederL Letterkunde, I. 2...........120.
1493. Margaretha's beklag, uitgeg. door Willems in
het Belg. Museum................133.
149G CU 1497. l'ilips de Sehoone en Margaretha. —
Margaretha in Spanje. ~ Eilips in Gent en
in Bnigge, aldaar ' . . . bl. 138. 141. 144. 147.
1495 cn 1496. Geldersche kucehteu in Sneek, uit de//ü-
torie van Vriesland van Petrus Thaborita, I. 150.
'1491—1490. De Groningers in Friesland, (Grouingher
Passie vau lieer Moyuert to Iranuker) ach-