Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 109 —
1475—1477.
Karei de Stoute te JVuys en te IVancl.
[„ Also die vrome ende getrouwe Meehelaers desen Her-
tock Charel, haren gheuadigen Prince, voor die stadt van
Nuys grooten dienst ende bystandt hadden ghedaen, soo
heeft hy dese liberalijck geeompenseert, met de privilegiën
van tol-vrijheidt, deweleke sy noch op den dach van he-
den sijn ghebruyckende, alle die seventhieu nederlantsche
Provinciën deur. Tot welcher eeuwigher memoriën, soo staet,
opt stadthuys bmnen Mechelen, die voorscyde stadt van
Nuys in schllderije gheconterfeyt, waer-ondcr ghesclureven
staet aldus:"]
Int iaer veerthien-hondert vijf-en-seventich, voor die stede
Van Nuysen, daer ïïcrtoch Charel hadt leger gheslaghen.
Deur den ghetrouwen dienst, die de stadt Mechelen hem dede,
Soo van ghelde, huerlingen, en vroom volck van wapenen mede.
Gaf hy haer privilegie, nae syn wel behagen :
Haer poorters sijn tol-vry ten eeuwighen daghen. *
1 Aan dezo tolvrijheid, als aan de overige vrijlied<»n en voorrechten der
stad, werd echler, bij Alva's ordonnancy van 18 Okt. 1572 , een einde
gemaakt, uadat Mechelen den 2en van die maand den Spanjaarts in ban-
den gevallen, cn vreeselijk door iieu geteisterd was.
Een gesp ^ op een tes,
Vier ooren2 acn een vies.
En een balck in een huys^.
Lach hertoch Karei voor Nuis.
En twee ii daer bi,
Bleef hertoch Karei voor Nanci.
1 Q3. 2 CCCC. 3 ?
O, Vlacndren screyt, dijn Karei is dootghesleghen,
Dertliien-avent ^ te Nanchi, van Zwitsers beleghen.
1 5 Jan.