Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 103 —
1468.
Karei de Stoute te Luik.
[Lodewijk en Karei waren juist te Péronne bijeen, toen
daar het bericht gebracht werd, dat de Luikenaars zich tegen
het borgondische bewind verzet hadden; gezamenlijk trok-
ken zij daarop tegen de stad op, die zich, niettegenstaande
hare reeds vroeger geslechte wallen, en vooral met hulp
der wakkere Valkenbergers, woedend verdedigde. Zondag
den SQstea Oktober werd de stad, na een mislukten uitval
van dien nacht, stormenderhand ingenomen, en door Ka-
rei met geheele verwoesting gestraft; slechts de kerken eu
bijbehoorende woonsteden bleven, hoewel niet•ongeplun-
derd, gespaard.]
Spelt driewerf LVdlC, een IVI daertoe,
Dertich Octobre, Kaorle want doe.
die LVkenaers feL,
daertoe rebeL,
die hebben karcLs MaCht
niefc Wel bedaCht.
LVdICk MaCh VVeL beCLagen,
datsl den hartoCh niet ontsaegheu.
Legia sancta, tui patroni^ culta cruore.
Te Deus elegit, cleri praefulgida tlore.
Corda leonina tua gens habet (inde vocaris
Leodium) terres patrias, et ab his deeoraris;
Montes et nemora, fontes, bonus aër et arva,
riumiue, prata simul, vitis non copia parva.
Ignis saxigenus, plumbi ferrique minerae,
Ornant te, facinntque tuum nomen redolere
Urbibus ut mundi sis sunimis aequiparata,
1 De heilige Larabcrtus, dicnAlpah, Karei Matlels m^jedcr, had
lalen oinbreogea.