Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 92 —
1467.
Filips van norgoiiiliüii,
[In Juny 14C7 werd liortog Filips de Goede, die reeds
het jaar te voren door eene beroerte getroffen was, plot-
seling ziek, en overleed den 10 Juny te Brugge. Karei
do Stoute kwam nog juist bij tijds van Gent, oin met een
handdruk afscheid van hem te nemen.]
tCarnaeion van sijnder doot
Vindi in dit vers al bloot.
IVnII sesthlene Men bItterLIG noot saCh,
doen iiartoghe phLlps te brVgghe doot LaCli.
Perieuleuse Moort, onghenadieli,
, Hongherighe, Coluverijnighe, beeste,
Envydieuse, Corozijf, verradich.
Latende ons Claehtieh ende besehadieh,
loyousheit Cranckende, troost ende teeste,
Persequerende, Laeen, die aldermeeste
Prinehe ende Xristus vrienden beseven,
Vervreimdende Van sinen levenden gheeste,
Smaendaeehs Iimii viehtiende ghesereven.
Die devoteliek lonsteliok was int leven,
Vermaerdere In alle landen gheeu,
Xempelare Natuerliek ontsien ghebleven,
Bondeliek ende Behoudelick erve eude leen.
Victorieus, Raedtsamieh, wijs alleen,
Rijckelick Vrient, out, milde,'oerbaer.
Gadert iiij iaer Ghecrijchter noch Ixxv reen,
Voorwaerhebt Ghi sijn oude daer;
Nochtan hilt lly tgraefschip xlviij iaer,
Dwelcke noyt Eer dan van hem was ghesicn;
In gloriën lleguere sijn siele claer,
Ende oock . üvcr hem Gode buyghen knyen,
"VVant nyemant en mach die doot ontvlyen.