Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 88 —
Siet, hoc dcGs verwoede honden
Samson, den reus, hebben gebonden;
End is op st. Juliaensnacht
Van daer opt Tolhuys gebracht.
Wie quaet doet, die scouwt het licht,
So segt ons die scrift voor richt.
Van daer is hy voort gevoert
Te Buiren, als gliy hebt gehoort,
Joseph wert in Egypte gebrocht.
Doe liem sijn broeders hadden vercocht;
Der iaren ses dees vorst daer sat.
Onder die ioden niet vele bat.
Wessel van Boctselaer was daerby.
Jan van Horst, Keyner van Dey,
Bartout van Driel, Peter van Ploe.
Sy songen, sy sprongen, sy waren vroc,
Sy waenden tlant dat was gewonnen.
Heer God, len was niet wei versonnen.
Wie namen dit spel bij der hant? —
Dat deden die van Bylant,
Gerrit die Joede, Jan die Coek,
Ende Cornelis van Merwijck,
Jan van Ilossum, Heer van Zoe len
Wast regiment mede bevoelen;
Heer Wynant van Arnhem, end een van Deyl,
Hadde tlant van Gelre veyl,
Ende hebben so lange te samen gejaecht.
1466.
licirel cle Stoute in Dinant.
arM dicnant spItICh, qVaLIC bedaCht,'
hoVerde heVet dl te niete gebraCht.
[Omstreeks het midden van het jaar 1466, hadden dc
Dinauters, verlrouwcnde op franschen bijstand, den kor-
telings van Borgondië verworven vrede, verbroken. In