Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 87 —
doerc van sijtire slaepkameren ontweegestoten, ende in
der kalder nacht sjuen h. ende v., die oen soe guetliken
liad gedaen, van den bedde geslept, gevangen, ende son-
der warabais ende hasen, in der selver nacht, omtrent vyer
mylen. weges 'soe yamerlickea gevoert, biss hi tot Lobede in
der gefenckenisse gebracht, ende een tijt daerna van Lo-
bede tot Buren wart gevoert;---allet tegen God,
goede natuer, eer, recht, ende wailstaen der werclt." —
(Brief vau heer Willem van Egmond en IJselstein van 2
Dcc. 1465).]
God den Heer geclaecht.
End Maria, die reyne maecht,
Hoe een vorst end mogent Heer,
Weder God ende weder eer,
Jammerlyek ende onversehult,
Uyt den sijnen is verduit.
Een minlijck maeltijt liy hadt
Mit syner vorstinnen dair hy sat.
Mit hartoch Adolph synen soen,
Alsi gewoonliek was te doen.
Mit also minnelijcker tale.
Als Christus deed int avontmale.
Dat hy sijn jongeren had geleert.
Hoort, hoe dees maelüjt is verkeert:
' Dees mogende vorst is opgestaen,
In sijn camer te bed gegaen,
Innentlic in sijn gebeden.
Om tc hebben rust en vreden;
'Daer hebben sy die deer oplopen,
tKint heeft tottea vader geropen:
Het is tijt, geeft u gevangen;
Daer wort genomen dees mogende vorst
In een koude winter en harde vorst.
Bloots lioofts daerhien.
Dat seer erbermliek was te.sien;
Boven die soen wel gemaeckt.
Heeft tkynt den vader gansch versaeckt,
Scgcl, brief, ende was
Sijn geworpen heel in d'as.