Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 86 —
Dan die stadt van Utrecht doen gcwan;
Want Godt doeii hadt gegeven zijn hult,
Ende tiandt van Utrccht alsoo vervult
Met koern ende mct goede wijn,
Daer Godt seer af gelooft moet zijn;
Doen koft met tUtrecht, tot dier uren.
Een muddc weydt al binnen den muren.
Een mudde rogge tot dier stonde.
Een mudde garst gewassen o > goe gronde,
Een muddc haver in dien tijden,.
Een quart wijn, die ons doet verblydcn,
Ende dan noch een vette capocn,
Een ton appelen, diese hadt van doen, —
Dese seven percelen mocht men halen,
Üp een saturdacJi coepcn endo betalcu,
Voer dertich stuyvers ende óen,
Soo wie se vau doen had, groot ende deen.
1465.
Adolf van Cleldcr.
[---„des goensdachs nae dertijn-dach was h. Adolph
by sijnen here ende vader tot Grave, in groter gunsten ende
vruntscappcn, als hi gewoentlicken was---ende here
Adolph des dags myt sijnen hupgcsyn---mit sijnen
h. undc v. geten ende gcdroncken, oir perden hadden ke-
ten voederen; ende here Adolph oick des avondes myt mij-
nen lieven gemynden soin Erederick had sitten schaicken,
lachen, buerden, eten, ende drincken, van dranck endo
spyse, die oen sijn h. unde v. soe doegentlike van sijare
tafelen aver den schaickspull sande; ende heft desselven
avonts, in teycken gueder vruntschappen, synen h. ende v,
in sijnre slaepkameren gclcit om tc bedde te gaen, ende
bynnen corteu tyden daerna, doe sijn h. cndc v. lach ende
sliep, is h. Adolph wedergecomen myt sijnen hulperen
ende gcwapender hani, ende heft sijus heren ende vaders