Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
• -Bi-
sschip, roer, ende provanden.
Alle dine is wei ghestelt."
Nu stieret van den landen
Al in des Gods ghewelt.
Voor wint ende ooe voor waghc!
Dat mcir is ongheliicr;
"VVi willen vrolye waghen,
Het ghelt ons eventier."
Si seilden voor den wint,
Ende ooc al voor die waghen.
Te Jerusalem aen dat lant;
Salomons tempel dat si saghen.
Si traden te Jerusalem
Al op dat Heilig Laut.
Si traden op dat Heilieh Graf,
Daer Maria so innich op lach.
„Ghi heren! sidi daer om comen
Dat ghi ridders wilt gheslaghen sijn?
Hout uwe scharen baren,
Ende laet den coopman varen,
Ende voert dat sweert met recht,
Eude beschermt weduwen ende weseu,
Soo voert ghi een goet recht; —
Nu hebt ghi edelheit ghecreghen."
1458.
Filips (Ic Goede te Geut.
[Sedert het jaar 1448 hadden de Gentenaren, het eers
wegens eene zout-belasiing, met Filips van Borgondië
voortdurend in vijandschap geleefd, die eindelijk, in he
voorjaar van 1452, op een open oorlog uitliep, en, in he
volgende jaar, met de belegering der stad en hare oodmoe
dige onderwer[)tng (30 July, vrede van Gaveren) eindigde
Eerst in het jaar 1158 echter, had de volkomcne verzoc